2017-12-06

Nytt samarbete med finlandssvenska Folkhälsan

Idag uppmärksammas Finland 100 år som självständig nation. Redan år 1921 grundades Folkhälsan som en allmännyttig social- och hälsovårdsorganisation i Svenskfinland. Folkhälsan arbetar för ett samhälle där hälsa och livskvalitet sätts i centrum. Betaniastiftelsen har etablerat ett samarbete kring Kulturarenan med Folkhälsan Välfärd som bland annat erbjuder service för äldre och andra hjälpbehövande i Svenskfinland.

Under 2018 kommer Folkhälsan att implementera Kulturarenan på samtliga sina service- och gruppboenden, så att de personer som har svårt att ta sig till kulturscenerna ändå ska kunna ta del av kultur på svenska, individuellt eller i grupp. Tillsammans med tre teatrar i Åbo, Vasa och Helsingfors ansöker vi om medel för att samverka kring digitalt utbud samt stimulera levande kulturmöten kring utbudet.

Folkhälsan Välfärd ägs av Samfundet Folkhälsan och upprätthåller serviceboenden på 12 orter. Samfundet har ungefär 1500 anställda och närmare 19 000 medlemmar i lokala Folkhälsanföreningar runt om i landet.

Målet med Folkhälsanhusen är att erbjuda tryggt boende, vård och service på svenska för äldre. Samtidigt ska husen fungera som hälsofrämjande centrum med aktiviteter för människor i olika åldrar. För barn, unga och familjer erbjuds daghem, eftis, sommarläger, neuropsykiatriska utredningar, habilitering och rehabilitering, familjerehabilitering och familjestöd, barnhem och skyddshem samt korttidsvård för barn med funktionsnedsättning. För äldre erbjuds stöd för olika boendeformer, allt från självständigt boende i lägenhet i Folkhälsanhusen, eller i gemenskapsboende till grupphem för personer som behöver personal i sin närhet dygnet runt. Här arrangeras även dagverksamhet och rehabilitering, hemtjänst och hemsjukvård. Folkhälsans läkarcentral, två rehabiliteringsenheter och genetiska klinik som finns på flera orter betjänar människor i alla åldrar.

Visionen ”Det goda livet – i livets alla skeden” visar tro på att människan själv, med rätt stöd och service, även i utsatta lägen kan skapa sig ett gott liv. All verksamhet utgår från en hälsofrämjande tankeram.