Ulrika Lind, utvecklingschef, föreläste i Tromsö i helgen.

2018-10-30

Festivalarrangörer vill inkludera fler målgrupper

Betaniastiftelsen arbetar mycket med inkludering och tillgängliggörande av kultur. I helgen fick stiftelsen möjlighet att föreläsa om publikutveckling för nordiska festivalarrangörer.

Betaniastiftelsens utvecklingschef Ulrika Lind föreläste den 26 okt för det nordiska nätverket av festivalarrangörer, UpNode, under Insomniafestivalen i Tromsö. Nätverket samlar företrädelsevis unga arrangörer inom elektronmusik och video, bland annat svenska Norbergfestivalen som äger rum i numera nedlagda järnmalmsanläggningen Mimerlaven i Norberg, Västmanland.

Temat för föreläsningen var publikutveckling som inkluderande metod. Betaniastiftelsen driver Kulturarenan, en samlingsplats för personer som på grund av sjukdom, funktionsvariation, ålder, psykiskt hälsotillstånd eller närståendes begränsade av vårdsituationer i hemmet inte kan ta sig till scenerna. Utifrån Kulturarenan pratade Ulrika Lind om hur festivalarrangörer kan arbeta mer inkluderande.

Workshopen med festivalarrangörerna gav återkoppling i form av flera goda idéer för hur festivalerna inför framtida arrangemang kan inkludera dessa målgrupper.

– Det var mycket värdefullt och tacksamt att förmedla till, men framför allt inhämta, kunskap från fältet, säger Ulrika Lind om mötet med festivalarrangörerna.