2018-03-09

Ett stort antal har redan slutfört Palliation ABC

Vår nya webbutbildning lanserades den 5 februari. Under de första fyra veckorna slutförde 584 personer utbildningen med kunskapstest, och ca 1200 personer håller på med genomförandet.

Vi är glada och stolta över att så många redan har hittat och slutfört utbildningen, och hoppas den ska få stor spridning även framöver. Palliation ABC vill motivera dig att se den obotligt sjuke människans och närståendes behov och låta denna bild påverka den vård och omsorg du ger i livets slutskede. Det är en tvärprofessionell webbutbildning som riktar sig till all personal inom vård och omsorg och innehåller den kunskap som teamet behöver för att kunna utföra god palliativ vård. Den kräver inga förkunskaper och är även öppen för studenter och andra som är intresserade av palliativ vård. Palliation ABC kan också fungera som verktyg för chefer för att höja vårdkvaliteten.

Välkommen att läsa mer samt ta del av avgiftsfritt fördjupningsmaterial på Palliationsakademin – Betaniastiftelsens utbildningsplats för palliativ vård.