Foto: Anna Tärnhuvud/Betaniastiftelsen

2019-08-14

Tar fram certifiering inom palliativ vård

I höst går två ideella stiftelser samman i ett försök att kvalitetssäkra den palliativa vården inom äldreomsorgen.

Betaniastiftelsen och Bräcke diakoni tar fram en certifiering för god palliativ vård i livets slutskede.

– Jag tror många kommer ha stor nytta av den här certifieringen. Förhoppningsvis kommer den innebära en kvalitetssäkring av den palliativa vården, säger Maude Kardell Wahlbäck, områdeschef för äldreomsorg och hospice på Bräcke diakoni.

Certifieringen kommer göras i tre steg. Första steget är att minst 80 procent av personalen har gått Betaniastiftelsens avgiftsfria webbutbildning Palliation ABC, en utbildning som 18000 personer har gått sedan lansering i februari 2018. I nästa steg utbildas palliativa ombud vid arbetsplatsen, legitimerad personal samt verksamhetschefer. De palliativa ombuden kommer sedan att genomföra ytterligare arbetsplatsbelagda utbildningar och för att nå den sista nivån ska vissa resultat på arbetsplatsen har uppnåtts.

Därutöver ska Ersta Sköndal Bräcke högskola forska på vad utbildningssatsningen innebär i praktiken.

– Nu får vi svart på vitt om certifieringen kommer att öka den personcentrerade vården enligt den palliativa vårdens sex S (självbild, självbestämmande, symtomlindring, sociala relationer, sammanhang och strategier inför döden) samt om resultaten i svenska palliativregistret kommer att förbättrats. Det kommer bli väldigt intressant att följa, säger Maude Kardell Wahlbäck.