Foto: Anna Tärnhuvud/Betaniastiftelsen

2019-03-06

Dubbla samtal om kulturens kraft

Alla människors tillgång till kultur, oavsett ålder, funktion eller bostadsort, är en viktig fråga för Betaniastiftelsen. Därför samtalar vi vid två tillfällen i mars om möjligheter med digital kultur inom vård och omsorg.

Tillsammans med Göteborgs Symfoniker och Danskompaniet Spinn deltar vi den 26 mars på Leva & Fungera-mässan i ett samtal om hur kultur bidrar till mening, gemenskap och energi. Leva & Fungera är Nordens största mässa för hjälpmedel och tillgänglighet och arrangeras 26-28 mars i Göteborg.

Efter mässan följer en fokusdag om kulturen som kraftkälla, i samarbete med Göteborgs Symfoniker och Leva & Fungera-mässan. Under fokusdagen diskuterar vi möjligheterna med kultur online, hur digital kulturtillgång främja livskvalitet, samt hur utbudet kan användas i vardagen. Under dagen föreläser representanter från Betaniastiftelsen, Göteborgs Symfoniker, Leva & Fungera-mässan, samt professorn Helle Wijk från Göteborgs universitet.

Programmet riktar sig främst till vård och omsorgspersonal, men alla med intresse för digital kulturtillgång är självklart välkomna. Dagen är gratis men plats behöver bokas i förväg. Det gör ni här.