2021-03-02

Digital temadag om helhetssyn i framtidens äldreomsorg

Betaniastiftelsen har tillsammans med Utbildningsradion spelat in nio föreläsningar och samtal med temat ”Helhetssyn i framtidens äldreomsorg”.

Med denna digitala temadag vill vi nyansera den debatt som pågått under coronapandemin, samt blicka framåt och se på möjligheterna med framtidens äldreomsorg.

Med oss har vi föreläsare från vårdens, kyrkans, politikens och forskningens värld.

I programmet fanns bland annat ett samtal om framtidssamtal i den palliativa vården med överläkare Johan Herlin och specialistsjuksköterskan Kristina Zarins, och en föreläsning med Jonna Bornemark, professor i filosofi, om det bortglömda omdömmet i äldreomsorgen. Socialminister Lena Hallengren medverkade i ett samtal tillsammans med Helle Wijk, professor i omvårdnad med inriktning mot vårdmiljö, om vårdmiljö som främjar liv och existentiell hälsa.

Övriga föreläsningar/samtal behandlade förväntningar och rättigheter i äldreomsorgen, stödberedskap för vårdpersonal i en pressad situation, förutsättningar för en trygg vårdsituation, berättelser om omsorgskonst med mera.

Moderator för samtalen var Petra Tegman, specialistsjuksköterska i palliativ vård och demensvård, samt vårdutvecklare på Betaniastiftelsen.

Hela temadagen publiceras på UR Play och på Betaniastiftelsens akademisajter, de sänds även i Kunskapskanalen.