Betaniastiftelsen, Göteborgs universitet, Göteborgs Symfoniker och Musik i Syd ska tillsammans undersöka betydelsen av kultur inom vården. I mitten av september träffades projektgruppen för uppstartsmöte.

2018-09-25

Digital kultur för allas välmående

I ett spännande samarbete ska Betaniastiftelsen, Göteborgs universitet, Göteborgs Symfoniker och Musik i Syd undersöka betydelsen av digital kulturtillgång för personer som befinner sig i en vårdsituation, deras närstående och personal.

Betaniastiftelsen driver Kulturarenan.se, en plattform för digitaliserad kultur från kulturskapare över hela landet. Syftet med Kulturarenan är att tillgängliga kulturupplevelser och att alla oavsett ålder, funktion, välmående och bostadsort ska kunna ta del av kultur.

Studien av betydelsen av digital kultur blir ett fortsatt arbete av Kulturarenan och tillgängliggörandet av kulturupplevelser.

– Vi vill stimulera nya sätt för musikinstitutioner att närma sig personer som har svårt att ta dig till scenerna, och samtidigt undersöka själva upplevelsen kring konserter i omsorgen. Kulturens digitalisering kan vara en viktig faktor för ökad tillgänglighet, och vi vill bidra till forskning kring detta, säger Ulrika Lind, utvecklingschef på Betaniastiftelsen.

Förberedelserna kring projektet började i juni, och har beviljats stöd av Familjen Kamprads Stiftelse om 1,6 miljoner kronor. När projektgruppen träffades i mitten av september började studien ta sin form.

I vår åker Musik i Syd och Göteborgs symfoniker ut till tio äldreboenden med varsin uppsättning som kombinerar digitalt förmedlad musik med levande kulturbesök – en helt ny produktionsmodell som sedan kommer ligga till grund för forskningsstudien av Göteborgs universitet.

– Det här sättet att undersöka effekten av erfarenheter av kultur inom vårdmiljöer är ännu helt obeforskat. Det kan leda till väldigt viktig kunskap om hur kultur påverkar människors hälsa, säger Helle Wijk, professor vid Institutionen för vårdvetenskap och hälsa vid Göteborgs universitet.

Studien kommer under våren att genomföras på ett tiotal boenden i Västra Götaland och Skåne/Kronoberg. Resultatet ska sedan spridas till offentlig och privat vård, anhörigorganisationer, intresseföreningar och till det institutionella och fria kulturlivet.