2018-08-30

Beviljat stöd för Senses labs – sinnesträning för förstärkta kulturupplevelser i vården

I ett nytt samarbete undersöker vi hur sinnesträning och associationer kan ge meningsfulla kulturupplevelser även för den som pga sjukdom, funktionsnedsättning eller ålder inte kan ta sig till konserthusen. Detta har blivit möjligt genom Region Norrbottens stöttning av metodutveckling kring förstärkta kulturupplevelser.

I ett spännande samarbete mellan Studio Acusticum, Senses Labs/Formidabel och Betaniastiftelsen ska ett testlabb för sensoriska upplevelser utvecklas, med start senhösten 2018. Besökare kommer att kunna uppleva olika dofter, ljud, smaker, färger och former samt taktila material på plats i labbet på Acusticum, Piteå.

Konceptet involverar även besökare som pga sjukdom eller ålder inte kan ta sig till konserthuset och som istället tar del av konsertupplevelser via kulturarenan.se. Förutom labbet kommer föreläsningar, workshops och sensoriska kulturupplevelser att erbjudas publik och andra besökare. Utvecklingsarbetet möjliggörs tack vare finansiering (KKN) från Region Norrbotten.