2020-02-05

Betaniastiftelsen fyller 120 år

Allt började med en driven kvinna som inte lät sig hindras av oföretagsamma män, i en tid då kvinnan inte hade rösträtt eller ens var myndig.

Anna Kaiser, operationssköterska på Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg, övertalade pastorer att bilda en diakonissförening och att anställa sjuksköterskor till behövande människors hjälp. 1896 påbörjades en process inom metodistkyrkan i Göteborg som år 1900 ledde till bildandet av Betaniastiftelsen.

120 år har gått och Betaniastiftelsen verkar än idag för att möta de mest behövande människorna. Nu som då utgår vi från en helhetssyn på människan för att utveckla vård och omsorg.

Betaniastiftelsen har under större delen av 1900-talet bedrivit sjukhusvård och sjukhem för kroniskt respektive psykiskt sjuka i Stockholm, Göteborg och Malmö. Under perioden 1925–1974 bedrev även stiftelsen en av staten godkänd sjuksköterskeskola i Stockholm.

I början av 2000-talet lades det sista äldreboendet ned och Betaniastiftelsen övergick till fortbildning inom vård och omsorg, genom att erbjuda utbildningar, ta fram ett webbaserat utbildningsmaterial, initiera forskning och driva opinion.

I år firar vi 120 år som idéburen vård- och omsorgsaktör. Betaniastiftelsens verksamhet har förändrats på 120 år, men vi jobbar fortfarande utifrån samma kärna. Vi arbetar fortfarande för att göra vården mer jämlik, bland annat genom att driva den avgiftsfria webbutbildningen Palliation ABC som erbjuder hela vårdteamet en grundutbildning i allmän palliativ vård utan kostnad, vi översätter närståendehäftet ”Till dig som är närstående” till 16 språk för att människor ska ha tillgång till stöd på sitt modersmål och genom Kulturarenan får alla människor som inte längre har möjlighet att ta sig till kulturscenerna tillgång till konserter, föreställningar och utställningar.

Under året fortsätter vi att utveckla vård och omsorg med att bland annat beforska vikten av utbildningar i den palliativa vården och betydelsen av digital kulturtillgång för de som vårdas i hemmet. Vi tar fram ett efterlevandestöd för närstående till personer som tagit sitt liv, ett handledningsmaterial om kulturens kraft och ett om musiken som verktyg inom vård och omsorg.