Sensoriska upplevelser i kulturen

”När vi skapar aktiviteter som innehåller fler stimuli än enbart de som ljuder och syns visuellt, så ökar möjligheten till inkludering, eftersom människor upplever olika och har olika förmågor. Det skapar också nya idéer och mod för kulturskapare att våga utmana och tänja sina egna gränser, då gränserna mellan olika sensoriska stimuli är sömlösa.”

(Maria Juhlin, Formidabel)

I projektet Sensorisk testplats undersöktes hur sinnesträning kan ge meningsfulla kulturupplevelser även för den som på grund av sjukdom, ålder eller funktionsnedsättning inte kan ta sig till konserthusen. Projektet genomfördes i samarbete med Studio Acusticum/Piteå Science Park och Formidabel/Senses labs genom Maria Juhlin, f d konstnärlig lektor i Mediedesign vid LTU, och med stöd från Region Norrbotten.

Under 2019 utrustades konserthuset i Piteå, Studio Acusticum, med ett antal specialbyggda bås där konsertbesökare kunde förstärka sina musikupplevelser genom att kombinera dem med intryck via andra sinnen – smak, doft, syn och taktil stimulans. För Studio Acusticum var detta ett sätt att arbeta fram nya konsertformer och bredda konsertupplevelsen, för Formidabel som kreativ näringsidkare en möjlighet att utveckla affärs- och produktmodeller med utgångspunkt från sinnena, och för Betaniastiftelsen ett sätt att komma närmare en metodik för personer inom vård och omsorg att känna livskvalitet genom alla sinnen, med syfte att därigenom främja reminiscens och meningsfullhet.

I projektet genomfördes även ett sensoriskt testlabb på Safirens dagligverksamhet i Piteå samt temadagen Kultur för sinne och minne i Studio Acusticums blackbox med deltagare från både vård-, kultur- och social sektor.

Erfarenheterna från projektet omsätts nu i nya aktiviteter. För Betaniastiftelsens del t ex

  • nya utvecklingsinsatser kring ny teknik som redskap för vård- och omsorgspersonal och vårdtagares livsberättelser, inkl. information kopplat till sinnenas betydelse för livskvalitet. Samarbete med RISE Interactive m fl.
  • nya funktioner på Kulturarenan där kulturinnehåll förstärks med enkla aktiviteter för alla sinnen, att användas av omvårdnadspersonal

Välkommen att ta del av slutrapport här (pdf).