Sensoriska upplevelser i kulturen

Kultur ska vara tillgängligt för alla, alltid. Därför undersöker Betaniastiftelsen, tillsammans med Studio Acusticum och Formidabel/Senses labs, hur sinnesträning kan ge meningsfulla kulturupplevelser även för den som på grund av sjukdom, ålder eller funktionsnedsättning inte kan ta sig till konserthusen.

Under hösten 2018 kommer konserthuset i Piteå, Studio Acusticum, att utrustas med ett antal bås där konsertbesökare ska få förstärka sina musikupplevelser genom att kombinera dem med intryck via andra sinnen – smak, doft, syn och taktil stimulans. Det här är för Studio Acusticum ett sätt att arbeta fram nya konsertformer och bredda konsertupplevelsen.

Betaniastiftelsen medverkar i projektet genom att, utifrån processerna och dokumentationen av upplevelserna i konserthuset, utveckla en metodik som sedan kan tillämpas även för personer som pga sjukdom, funktionsnedsättning eller ålder inte kan ta sig till scenerna och själva söka sina kulturupplevelser. För den målgruppen har Betaniastiftelsen tillsammans med Studio Acusticum (2014–2016) utvecklat Kulturarenan.se – en samlingsplats för kultur online där man via sin telefon eller surfplatta kan ta del av konserter och andra föreställningar från bland annat Studio Acusticum, Konserthuset Stockholm, Göteborgs symfoniker m fl.

Genom sinnesprojektet i Piteå sker en metodutveckling som syftar till att främja reminiscens och meningsfullhet i omsorgen. Rent praktiskt hoppas vi att metoden även ska kunna resultera i att vi kan koppla associationsaktiviteter till de kulturupplevelser som förmedlas via Kulturarenan, och på så vis bidra till att förstärka kulturupplevelsen, bland annat för personer med demens, eller andra som kan behöva hjälp med att ta del av kultur, t ex en konsert.

Projektet genomförs i samarbete med det kreativa företaget Formidabel/Senses labs, Maria Juhlin, f d konstnärlig lektor i Mediedesign vid LTU, med stöd från Region Norrbotten.

Även Research Institutes of Sweden AB, RISE, har visat intresse för projektet. Läs mer om forskningsinstitutet här.