Foto: Anna Tärnhuvud/Betaniastiftelsen

Samarbete med The Met

I ett nytt samarbete ska operaföreställningar göras tillgängliga för den publik som har svårt att ta sig till scener och biografer.

Bakom projektet står Betaniastiftelsen, Studio Acusticum och The Metropolitan Opera.

The Met är en pionjär och förebild i digitaliseringen av scenkonst. Deras livesändningar på bio har över 24 miljoner besökare sedan starten 2006. De visar opera på fler än 2 200 biografer i 70 länder, på sex kontinenter.

Men det finns fortfarande en målgrupp som de inte når: De människor som inte kan ta sig till varken operascen eller biograf, och som inte själva kan söka sina kulturupplevelser på grund av ålder, sjukdom eller annan funktionsvariation.

Betaniastiftelsen och Studio Acusticum har tillsammans stor kunskap om den här målgruppen samt om publikutveckling och metoder för ökad tillgänglighet och inkludering.

De tre parterna går samman för att nå publik inom vård och omsorg, samt för att fortsätta visa vägen för andra kulturinstutioner i digitaliseringen av scenkonst. Tillsammans skapar de nu en modell som gör kulturen tillgänglig för fler människor.

Som plattform för tillgång till The Met on demand används Kulturarenan.se, en samlingsplats för kultur online som drivs av Betaniastiftelsen i samverkan med kultur- och vårdaktörer över hela landet.

Inom projektet kommer operavisningar göras på ett antal stöd- och omsorgsboenden i Sverige, vilka följs upp genom en vetenskaplig studie av forskare vid Göteborgs universitet/Institutionen för vårdvetenskap och hälsa. Målet är att hitta en modell för hur scenkonst kan göras tillgängligt för människor inom vård och omsorg, inklusive personer som vårdas hemma och deras närstående. Genom att studera värdet av kulturupplevelserna kan projektet inspirera andra länder att tillgängliggöra kulturutbud utifrån samma modell.

Generalkonsultatet i New York visar stort intresse för samarbetet med The Met, samt för att vara med och berätta om Kulturarenan som svensk, social innovation på kulturområdet – en tjänst som på ett enkelt sätt, och genom sektorsövergripande samverkan, kan ge ökad livskvalitet och minska utanförskap för personer inom vård och omsorg. Även Sveriges ambassad i Washington visar intresse för projektet.