Foto: Anna Tärnhuvud/Betaniastiftelsen

Palliation ABC certifiering

Palliation ABC certifiering är ett utbildningskoncept för enheter inom vård och omsorg som vill kvalitetssäkra den allmänna palliativa vården. Certifieringsmodellen har utvecklats av Betaniastiftelsen och Bräcke i nära samverkan. Själva certifieringen ansvarar Betaniastiftelsen för. Modellen utvecklas under 2020 och kommer därefter att erbjudas andra vårdenheter. Resultatet utvärderas i nära samarbete med Ersta Sköndals Högskola liksom genom utvärdering i Svenska palliativregistret.

Certifieringen sker i tre nivåer och erhåller diplom för varje nivå:

Steg 1 (Palliations ABC-certifikat med en stjärna): Alla personal gör webbutbildningen Palliation ABC (inklusive godkänt kunskapsprov).

Steg 2 (Palliations ABC-certifikat två stjärnor): Palliativa ombud utbildas på varje enhet. De palliativa ombuden leder 3 reflektionstillfällen. Därefter regelbunden reflektion på arbetsplatsen.

Steg 3 (Palliations ABC-certifikat tre stjärnor): Vårdenheten uppfyller Socialstyrelsens målnivåer för god palliativ vård (Socialstyrelsens kvalitetsindikatorer)

Ersta Sköndal Bräcke högskola planerar även att forska på vad utbildningssatsningen innebär i praktiken. För att få svart på vitt om certifieringen kommer att öka den personcentrerade vården enligt den palliativa vårdens sex S (självbild, självbestämmande, symtomlindring, sociala relationer, sammanhang och strategier inför döden), samt om resultaten i svenska palliativregistret kommer att förbättrats.