Omvårdnadsfilmer i palliativ vård

Betaniastiftelsen och Palliativt Kunskapscentrum i Stockholms län (PKC) har i nära samarbete tagit fram åtta korta videoföreläsningar om omvårdnadsåtgärder vid olika symtom, munvård, trycksårsförebyggande åtgärder och symtomskattning i palliativ vård.

Filmerna, som är ungefär sex minuter långa har följande teman: andnöd, illamående, oro/ångest, förvirring, smärta, munvård, trycksår och symtomskattning.

Filmerna baseras på nationella vårdprogrammet och vårdhandboken. De vänder sig framför allt till undersköterskor, men väcker frågor som hela teamet runt palliativa patienter kan diskutera tillsammans, som hur man gör när en person har ont.

Förhoppningen är att videoföreläsningarna kan bli ett värdefullt bidrag nationellt till att sprida kunskap om god omvårdnad i både allmän och specialiserad palliativ vård.

Filmerna hittas på Betaniastiftelsens utbildningsplattform Palliationsakademin.se, på PKC:s hemsida pkc.sll.se eller på Youtube.