Foto: Anna Tärnhuvud/Betaniastiftelsen

Närståendehäftet översätts

Närståendehäftet ”Till dig som är närstående” skapades 2017 som en del av boken Palliationspraktikan. Betaniastiftelsen såg då ett behov av ett informationshäfte till låg kostnad om vård i livets slutskede som kan delas ut till anhöriga vid vård- och omsorgsenheter. Ett häfte med syftet att stötta den anhörige i en tuff tid. Johan Sundelöf, programchef på Betaniastiftelsen och läkare skriver:

”Trots att bot inte är möjlig finns det, utifrån min erfarenhet som läkare i palliativ vård, mycket man kan göra för att den som är sjuk och du som är närstående ska ha det så bra som det går i den situation som är. Palliativ vård handlar om att skapa ett ’rum’ i vilket man kan leva, lindrad från eventuella symtom, och med värdighet, till dess det är dags att lämna det här livet.”

Närståendehäftet har nu sålts i 8 000 exemplar. Betaniastiftelsen gläds över detta och ser nu ett stort behov av översättningar av informationshäftet till olika språk, för att ytterligare tillgängliggöra materialet och möta personer som har ett annat modersmål än svenska. Arbetet med översättningar till tolv språk pågår och kommer finns tillgängliga under hösten 2019. Först ut är engelska, finska och arabiska.

Här kan du ladda ner närståendehäftet (på svenska):

Eller köp häftet här för 20 kronor.

 

Betaniastiftelsens utbildningsinsatser inom palliativ vård finns samlade på Palliationsakademin.se. Där kan du läsa mer om närståendehäftet och boken Palliationspraktikan (som häftet är en del av), samt gå webbutbildningen Palliation ABC, anmäla dig till våra utbildningsdagar, se utbildningsfilmer och lyssna på poddavsnitt.