Foto: Anna Tärnhuvud/Betaniastiftelsen

Närståendehäftet översätts

Närståendehäftet ”Till dig som är närstående” skapades 2017 som en del av läroboken Palliationspraktikan. Betaniastiftelsen såg då ett behov av ett informationshäfte till låg kostnad om vård i livets slutskede som kan delas ut till anhöriga vid vård- och omsorgsenheter. Ett häfte med syftet att stötta den närstående i en tuff tid.

Närståendehäftet har nu sålts i 16 000 exemplar. Betaniastiftelsen gläds över detta och ser nu ett stort behov av översättningar av informationshäftet till olika språk, för att ytterligare tillgängliggöra materialet och möta personer som har ett annat modersmål än svenska. Arbetet med översättningar till 16 språk pågår och kommer finns tillgängliga under 2020. Redan nu har engelska, finska, arabiska, dari, farsi, somaliska, spanska, franska, tyska, norska, danska och isländska översatts och finns att beställa eller ladda ner på Palliationsakademin.se.

Under vintern 2020 släpps häftet även jiddisch, meänkieli, romska och samiska.