Foto: Anna Tärnhuvud/Betaniastiftelsen

Kultur i nära vård

I ett nytt samarbete ska operaföreställningar från The Metropolitan Opera (Met) göras tillgängliga för för patienter och närstående i hemsjukvård.

Bakom projektet ”Kultur i nära vård” står Betaniastiftelsen, Studio Acusticum och Göteborgs universitet.

The Met är en pionjär och förebild i digitaliseringen av scenkonst. Deras livesändningar på bio har över 24 miljoner besökare sedan starten 2006. De visar opera på fler än 2 200 biografer i 70 länder, på sex kontinenter.

Men det finns fortfarande en målgrupp som de inte når: De människor som inte kan ta sig till varken operascen eller biograf, och som inte själva kan söka sina kulturupplevelser på grund av ålder, sjukdom eller annan funktionsvariation.

Syftet med projektet ”Kultur i nära vård” är att undersöka om digital kulturtillgång har betydelse för välbefinnande och existentiell hälsa för patienter inom palliativ hemsjukvård.

Projektet ämnar även undersöka nya modeller för hur play-tjänster som the Met Opera on Demand kan göras tillgängliga för människor inom vård och omsorg; att inspirera innehållsproducenter till att inkludera målgruppen sjuka, äldre, personer med funktionsvariation och närstående i sina produktioner för skärm och VR; samt till att kunna möta en mångfald av personliga intressen i vård och omsorg.