Foto: Anna Tärnhuvud/Betaniastiftelsen

Kultur i Nära vård

I ett samarbete mellan vård, akademi och kultur ska operaföreställningar från The Metropolitan Opera (Met) göras tillgängliga för patienter och närstående i hemsjukvård. Samtidigt undersöks betydelsen av digital kulturtillgång för välbefinnande och existentiell hälsa hos patienter inom hemsjukvården.

Bakom projektet ”Kultur i Nära vård” står Betaniastiftelsen, Studio Acusticum och Göteborgs universitet.

För att delta i projektet hör av dig till Kerstin Janemar, kommunikatör på Betaniastiftelsen.

Samhället står i en förändring där en stor del av vården flyttar hem. Här behöver kultur som existentiellt stöd följa med. Digitaliseringen öppnar nya möjligheter för daglig kulturtillgång, men stöd behövs för målgrupperna.

I ett gemensamt projekt mellan Göteborgs universitet, Studio Acusticum och Betaniastiftelsen undersöks vidare sambanden mellan kulturtillgång och livskvalitet för personer som vårdas i hemmet, samt deras närstående.

Operaföreställningar från The Metropolitan Opera (Met) ska genom en särskild licens göras tillgängliga, via Kulturarenan.se, för patienter och närstående i hemsjukvården.

Syftet med projektet

Syftet med projektet ”Kultur i Nära vård” är att undersöka om digital kulturtillgång har betydelse för välbefinnande och existentiell hälsa för människor som får hemsjukvård.

Projektet ämnar även undersöka nya modeller för hur play-tjänster som the Met Opera on Demand kan göras tillgängliga för människor inom vård och omsorg; att inspirera innehållsproducenter till att inkludera målgruppen sjuka, äldre, personer med funktionsvariation och närstående i sina produktioner för skärm och VR; samt till att kunna möta en mångfald av personliga intressen i vård och omsorg.

Bakgrund till projektet

The Metropolitan Opera är en pionjär och förebild i digitaliseringen av scenkonst, och är den kulturaktör i världen som har kommit allra längst med den här typen av anpassad innehållsproduktion med funktioner som är målgruppsanpassade för högsta möjliga tillgänglighet. Deras livesändningar på bio har över 24 miljoner besökare sedan starten 2006. De visar opera på fler än 2 200 biografer i 70 länder, på sex kontinenter.

Men det finns fortfarande en målgrupp som de inte når: De människor som inte kan ta sig till varken operascen eller biograf, och som inte själva kan söka sina kulturupplevelser på grund av ålder, sjukdom eller annan funktionsvariation.

På initiativ av Betaniastiftelsen upplåter nu Met genom en unik licens sina föreställningar utan avgift för personer inom hemsjukvården i två regioner i Sverige i syfte att i samarbete med Göteborgs universitet studera effekterna av digital kulturtillgång. Medverkande i projektet är även Piteå Science Park/Studio Acusticum som var bland de första i Sverige med kulturdistribution online samt som i egenskap av Met-bio bjuder in publik för live-visningar av opera i konserthuset. Betaniastiftelsen driver idag Kulturarenan.se – samlingsplats för kultur online – särskilt för personer inom vård och omsorg, en tjänst som utvecklats i samarbete med Piteå kommun med stöd från Region Norrbotten och Statens kulturråd.

Studien

Studien syftar till att undersöka om digital kulturtillgång har betydelse för välbefinnande och existentiell hälsa för personer inom hemsjukvården.

Forskningsfråga: Vilka konsekvenser har digital kulturtillgång för existentiella frågor som rör livets mening, ensamhet, funderingar runt död och döende och vilken betydelse har digital kulturtillgång för hälsa och välbefinnande?

Forskargrupp: professor Eva Jakobsson Ung, professor Helle Wijk och forskare Zahra Ebrahimi, Institutionen för Vårdvetenskap och Hälsa, Sahlgrenska akademin vid Göteborgs Universitet.

Genomförande av studien

Intresseförfrågan att delta riktas till hemsjukvården i Västra Götaland respektive Norrbotten. Ett urval av ca tio enheter, inklusive patienter, inbjuds sedan att delta i studien. Urvalet baseras på variation av ålder, kön, stad och landsbygd. En forskare samtalar med deltagarna om deras upplevelser av digital kulturtillgång. Samtalen genomförs över video/telefon. Därefter följer en tematisk dataanalys, och mönster som representerar den delade förståelsen mellan forskare och deltagare identifieras.

Tidsplan

Studien genomförs under hösten 2021 och projektet slutförs under 2022.

Så här går projektet till för deltagaren

Deltagarna i projektet får fri tillgång till The Metropolitan Operas föreställningarna via dator, surfplatta eller mobil fram till den 31 mars, närsomhelst på dygnet. Föreställningarna förmedlas enkelt via Kulturarenan (som drivs av Betaniastiftelsen). Därefter kommer deltagarna att intervjuas via video/telefon om individens erfarenheter av att ha tillgång till kulturutbudet i den egna bostaden.

Röster om projektet

”Den digitala tekniken ger oss inte bara möjligheter att nå ut vitt och brett, den ger oss framförallt möjlighet att nå ut specifikt och träffsäkert. För den musikintresserade kan detta innebära att man fortsatt kan ta del av sin favoritmusik även om man är förhindrad att ta sig till scenerna. Musiken blir ens följeslagare i livets alla skeden.”

Roger Norén, konserthuschef Studio Acusticum

 

Jag tycker det är en fantastisk teknik. Det vore inte så konstigt om det vore en fotbollsmatch, men nu har ju möjligheten kommit också med opera, och det är ju bara och bejaka.”

Peter Mattei, operasångare från Piteå, framträder på the Met, Kulturarenan-ambassadör

 

”Jag tänker direkt på en patient som vårdas i hemmet. Hon är inte så gammal men har en oerhört svår situation, mycket smärtor och mycket isolering. Hon sa spontant att ’om jag inte hade haft musiken så vet jag inte om jag hade stått ut. Den betyder så mycket för mig’. Och då är hon en av dem som naturligtvis aldrig kan ta sig till en konsertlokal.

 Digitala kulturupplevelser skulle kunna användas mycket mer i hemsjukvården. På sjukhus är dagen uppdelad för att man ska hinna med sitt arbete. Hemma bestämmer man själv när det här passar att göra, ensam eller tillsammans. Hemsjukvården borde egentligen kopplas till Kulturarenan.”

Kerstin Hulter Åsberg, överläkare, palliativ avdelning med hemsjukvård, Lasarettet i Enköping

 

”Vi vill undersöka om högkvalitativa operaupplevelser kan ge ökad livskvalitet för den här målgruppen, och vi tror det finns ett värde i att vi som idéburen stiftelse, som verkar i vården, finns med i det arbetet.”

Ulrika Lind, utvecklingschef Betaniastiftelsen

 

Mer om parterna

Betaniastiftelsen, med tjänsterna Kulturarenan, Palliationsakademin och Livsakademin

http://www.betaniastiftelsen.nu/

http://kulturarenan.se/

https://palliationsakademin.se/

https://livsakademin.se/

 

Göteborgs universitet, Institutionen för vårdvetenskap och hälsa, med forskarna Helle Wijk, Eva Jakobsson Ung och Zahra Ebrahimi

https://sahlgrenska.gu.se/

https://www.gu.se/omuniversitetet/personal/?userId=xwijhe

https://www.gu.se/omuniversitetet/personal/?userId=xjakev

https://www.gu.se/om-universitetet/hitta-person/zahraebrahimi

 

 

 

Piteå Science Park/Studio Acusticum (Met-bio)

https://www.piteasciencepark.se/

https://studioacusticum.se/

 

Finns det frågor? Välkomna att kontakta oss!

Ulrika Lind, utvecklingschef Betaniastiftelsen

(frågor om projektet i sin helhet, deltagande och kulturutbudet)

Tel. 0767 88 28 53

ulrika.lind@betaniastiftelsen.nu

 

Helle Wijk, professor Institutionen för Vårdvetenskap och Hälsa,

Sahlgrenska Akademin vid Göteborgs Universitet

(frågor om själva forskningsstudien)

Tel. 0733 70 34 62

helle.wijk@gu.se

 

Mikael Norberg, tekniker

(frågor om teknisk support, närsomhelst under dygnet)

Tel. 0730 75 14 18

mikael@norbergljudproduktion.se

 

 

Bilderna nedan är från två uppsättningar från The Metropolitan Opera

1. Merry Widow. Foto: Ken Howard/The Metropolitan Opera

2. Madame Butterfly. Foto: Marty Sohl/The Metropolitan Opera