Foto: Anna Tärnhuvud/Betaniastiftelsen

Forskning om omsorg och livsmening

Omsorgen om äldre och funktionshindrade har stor uppmärksamhet i samhället. Denna omsorg angår alla – brukare, närstående, medborgare och skattebetalare. Äldreomsorgens funktion och kvalitet är aktuella framtidsfrågor eftersom att vi lever allt längre. Behovet av och kraven på omsorgen ökar – därför bidrar Betaniastiftelsen ekonomiskt till Ersta Sköndal Bräcke högskolas forskningsprogram Omsorg och livsmening.

Forskningsprogrammet Omsorg och livsmening pågår under åren 2015–2018 och omfattar fem studier: Den bästa omsorgen, livets mening, livets mening i arbete och omsorg, ägandet och döden – om den existentiella betydelsen av våra ägodelar, chefen i livets gränsområden.

Syftet med forskningen är att öka förståelsen för omsorgens etiska och existentiella frågor. De olika studierna svarar på frågor som; vad skapar ett meningsfullt liv under livets sista år? Vilka förväntningar kan vi ha på att omsorgen ska skapa mening? Och hur ser ledarskapet ut i livets gränsområden? Studien syftar också till att undersöka betydelsen materiella ägodelar har vid livets slut, samt vad som utmärker omsorg när den är som bäst.

Till forskningen bidrar vid sidan av Betaniastiftelsen även ett flertal företag, organisationer och kommunala förvaltningar så som Attendo Care, Betelhemmet, Bräcke Diakoni, Ersta diakoni, Förenade Care, Huddinge kommun, Humana, Järfälla kommun, Norlandia Care, Stiftelsen Stora Sköndal och Äldreförvaltningen i Stockholm.

Erfarenheterna tillämpas av Betaniastiftelsen bland annat i framtagandet av certifieringsutbildning enligt äldrestandarden.

 

Läs mer här!