Workshop på Lava, Kulturhuset med Ashraf Atarqchi. Niad, 17 år från Afghanistan. Han berättar att fågeln är ensam eftersom att han känner sig ensam.

Express Yourself with Art

Express Yourself with Art handlar om att främja psykisk hälsa hos ensamkommande ungdomar – och att erbjuda dem ett annat språk för att uttrycka sina känslor när inte det verbala känns tillräckligt.

Projektet var ett samarbete mellan Betaniastiftelsen och Kulturhuset och bestod av konstnärliga workshops på hvb-hem och Kulturhusets skaparverksamhet Lava 2017–2018. Express Yourself with Art lever vidare i form av ett handledningsmaterial för konstpedagoger som Betaniastiftelsen under hösten tar fram tillsammans med asylpsykologen Minna Forsell.

Bakgrund till projektet

Stödbehovet bland unga som mår dåligt konstateras vara stort, särskilt bland ensamkommande barn och unga flyktingar. Enligt en undersökning från Röda korset (2016, antal deltagare 1215 personer) lider var tredje nyanländ från Syrien av depression eller ångest, eller uppger symptom som stämmer överens med posttraumatiskt stressyndrom. Enligt rapporten uppger nästan alla att de har upplevt någon typ av traumatisk händelse, och bland nyanlända från Syrien angav drygt 30 procent att de blivit utsatta för tortyr. Svaren visar enligt Röda Korset på ett tydligt behov av åtgärder mot psykisk ohälsa, inte minst då ett sådant tillstånd kan vara ett hinder för en lyckad etablering i samhället.

Bland personer från Afghanistan, Irak, Syrien med flera länder finns många gånger en hög tröskel för att söka sig till vården när man mår dåligt. Parallellt med detta finns en outnyttjad resurs i inflyttade författare och konstnärer som önskar möta unga från sina hemländer i syfte att erbjuda en möjlighet att uttrycka sig genom att skriva, måla, samtala, musicera. Förhoppningen med projektet var att genom ett koncept som förenar kompetenser inom konstnärliga uttryck, psykiatri och samtalsstöd, komplettera de stödinsatser som redan görs inom exempelvis vården, kyrkan och frivilligorganisationer.

Express Yourself with Art drevs vid två tillfällen under 2017 med Ashraf Atraqchi som konstnärlig ledare. Ashraf Atraqchi är konstnär och har själv flytt från sitt hemland Irak. Projektet finansierades av Folkhälsomyndigheten.

 

Konst som ett terapeutiskt verktyg

Asylpsykologen Minna Forsell – som kopplats till projektet för att ge de ungdomar som behöver särskilt stöd samt för att bidra med sin expertis inom området – ställer sig också positiv till konst som ett terapeutiskt verktyg.

– Jag tror att konst och kultur många gånger har en större terapeutisk verkan än olika typer av behandlingar.I vården finns det inte utrymme för all typ av mänsklig reflektion. Det finns utrymme för medicinsk problematik och reflektion av ganska tydliga besvär. Men det som faller utanför är minst lika viktigt: Att reflektera över sitt liv, döden, separation. Och det är svårt att göra det i en medicinsk kontext där man bara har språket som hjälpmedel. Så jag tror att det mycket bredare språket som konst utgör har större potential till att få fram viktiga erfarenheter, sa Minna Forsell.

Fortbildningsmaterial för kulturpedagoger

En tydlig lärdom i projektet är att kulturpedagogens sakkunskap om konst och kultur, skapandeprocesser och material, måste få vara rådande i kontakten med målgruppen, men att kulturpedagogen, som en samhällsgärning, kan skaffa sig ökad kunskap om tecken på psykisk ohälsa samt hur detta kan mötas och tas om hand. På så sätt skapas sammanhang utanför vårdsituationen där psykisk ohälsa ändå kan uppdagas, där den individ som inte mår bra kan få hjälp och stöd, samtidigt som verktyg för välmående ges utan att det behöver handla om ”terapi”.

Därför tar vi med stöd av beviljade projektmedel fram ett enklare fortbildningsmaterial för kulturpedagoger som bidrar med ökad kunskap och ett mindset för att möta målgruppen, där många har upplevt trauman eller andra smärtsamma situationer, har en besvärlig tid i ett nytt land med många frågor och lång väntan, samt där många har mycket att bearbeta.

 

Läs mer om projektet här:


  Warning: get_headers(): SSL operation failed with code 1. OpenSSL Error messages: error:14090086:SSL routines:SSL3_GET_SERVER_CERTIFICATE:certificate verify failed in /srv/users/betaniastiftelsen/apps/betaniastiftelsen/public/wp-content/themes/betania2/partials/default-content/content-files-list.php on line 16

  Warning: get_headers(): Failed to enable crypto in /srv/users/betaniastiftelsen/apps/betaniastiftelsen/public/wp-content/themes/betania2/partials/default-content/content-files-list.php on line 16

  Warning: get_headers(https://www.betaniastiftelsen.nu/wp-content/uploads/2018/10/Express_Reportage_Slutgiltigt_180201.pdf): failed to open stream: operation failed in /srv/users/betaniastiftelsen/apps/betaniastiftelsen/public/wp-content/themes/betania2/partials/default-content/content-files-list.php on line 16
 • Reportage Express Yourself with Art0 bytes

 • Warning: get_headers(): SSL operation failed with code 1. OpenSSL Error messages: error:14090086:SSL routines:SSL3_GET_SERVER_CERTIFICATE:certificate verify failed in /srv/users/betaniastiftelsen/apps/betaniastiftelsen/public/wp-content/themes/betania2/partials/default-content/content-files-list.php on line 16

  Warning: get_headers(): Failed to enable crypto in /srv/users/betaniastiftelsen/apps/betaniastiftelsen/public/wp-content/themes/betania2/partials/default-content/content-files-list.php on line 16

  Warning: get_headers(https://www.betaniastiftelsen.nu/wp-content/uploads/2018/10/Express_IntervjuMForsell_Slutgiltig_180201.pdf): failed to open stream: operation failed in /srv/users/betaniastiftelsen/apps/betaniastiftelsen/public/wp-content/themes/betania2/partials/default-content/content-files-list.php on line 16
 • Intervju med asylpsykologen Minna Forsell0 bytes