2019-10-01

Sensoriskt testlabb på daglig verksamhet

Med penslar, färg, dofter, smaker och toner for Betaniastiftelsen tillsammans, med Formidabel/Senses Labs, Studio Acusticum och Lina Fridblom på Studieförbundet Bilda, till den dagliga verksamheten Safiren i Piteå.

Där höll Maria Juhlin, från Formidabel/Senses Labs, ett sensoriskt testlaboratiorium för de besökande. Till ljudet av havet och doften av bubbelgum associerades det fritt och flera vackra målningen blev till.

Tanken med det sensoriska testlaboratioriet är att våra sinnen ska väcka minnen, tankar, känslor och kreativitet.

På Safiren deltog sex personer i aktiviteten. Dofterna, smakerna och ljudet väckte, förutom mycket skratt, barndomsminnen då det tuggades bubbelgum och speldosor spelades. Flera satt ett tag och funderade på vad de kände, innan penseln fördes till pappret.

– Kultur kan hjälpa oss på många olika sätt. Olika kulturella utryck kan hjälpa oss att berätta vår livsberättelse. Det är inte alla som har tillgång till det verbala språket och då kan man behöva andra språk. Det är väldigt viktigt genom hela livet att få berätta och bli lyssnad till, säger Lina Fridblom, verksamhetsutvecklare på Studieförbundet Bilda med stor erfarenhet av musik i omsorgen.

Tillsammans driver Betaniastiftelsen, Senses Labs och Studio Acusticum ett projekt om sensorik, kultur och omsorg.

En del i projektet är det sensoriska testlabbet som det senaste året stått placerat i konserthuset Studio Acusticum. Där kan besökare känna, reflektera och måla utifrån dofter, smaker, ljud och taktila material. En annan del av projektet är temadagen Kultur för sinne och minne som går att läsa mer om i en tidigare artikel.

Betaniastiftelsen medverkar i projektet genom att, utifrån processerna och dokumentationen av upplevelserna i konserthuset, utveckla en metodik som sedan kan tillämpas även för personer som pga sjukdom, funktionsnedsättning eller ålder inte kan ta sig till scenerna och själva söka sina kulturupplevelser.