2018-04-15

Beviljat bidrag för forskning kring kultur och välbefinnande

I april beviljades från Familjen Kamprads stiftelse ett bidrag om 1,6 milj kronor för forskningsprojektet ”Innebörder av digital kulturtillgång bland vård- och omsorgstagare”.

Projektet inleds i september och ska pågå i 2 år i samarbete med Göteborgs universitet – forskarna/docenterna Helle Wijk och Eva Jacobsson Ung vid Institutionen för vårdvetenskap och hälsa – samt Göteborgs symfoniker och Musik i Syd som i projektet utvecklar nya produktionsmodeller för kultur i vården.

Syftet är att genom en kvalitativ studie undersöka om digital kulturtillgång genom Kulturarenan har betydelse för välbefinnande och existentiell hälsa bland vård- och omsorgstagare, deras närstående samt vårdare. Följande forskningsfråga har formulerats: ”Vilka konsekvenser har digital kulturtillgång för existentiella frågor som rör livets mening, ensamhet, funderingar runt död och döende och vilken betydelse har digital kulturtillgång för hälsa och välbefinnande?”