2018-01-26

5:e nationella konferensen i palliativ vård 2018

Den 21-22 mars 2018 arrangeras den 5:e nationella konferensen i palliativ vård i Stockholm. Temat är det palliativa förhållningssättet.

Konferensen vänder sig till alla som är intresserade av den palliativa vården oavsett vårdform, vårdnivå eller diagnoser. Konferensen arrangeras av Ersta Sköndal Bräcke Högskola, Nationella Rådet för Palliativ vård och Stockholms Sjukhem.

Betaniastiftelsen medverkar i programmet under rubriken ”Palliativ vård och omvårdnad vid demens” genom Johan Sundelöf, läkare och programchef. Vi finns även på plats för att berätta om vår nya webbutbildning Palliation ABC.

Registrering till konferensen har öppnat och anmälan sker här .