Foto: Anna Tärnhuvud

2019-06-20

2018 ett produktivt år för Betaniastiftelsen

Betaniastiftelsens 118:e verksamhetsåret har präglats av omorganisation och utveckling i syfte att ställa om verksamheten mot dels ett samspel mellan fysisk och digital kunskaps­ förmedling, dels en mer effektiv och kvalitetssäkrad administration. Ändå har 2018 varit ett handlingskraftigt och produktivt år.

Stiftelsen har bland annat lanserat den avgiftsfria webbutbildningen Palliation ACB, som över 15 000 personer har gått eller för närvarande går, vi har arrangerat utbildningar i palliativ vård, själavård och psykisk ohälsa. Vi har tagit fram kunskapsmaterialet Det kreativa uttrycket, för ledare inom kreativa verksamheter, och inlett många nya samarbeten, samt flera forskningsstudier.

Läs mer om våra projekt och utbildningar i Betaniastiftelsens verksamhetsberättelse för 2018!