Senaste nyheterna

Kunskapslyft i omsorgen

Vi står inför stora utmaningar när det gäller rekrytering och utbildning av personal till vård- …

Läs mer

Firar 120 års erfarenhet av vård och omsorg!

120-årsjubileet uppmärksammas på fler sätt! Vi satsar på jämlik tillgång till närståendestöd. Häftet ”Till dig …

Läs mer

Ny studie om betydelsen av digital kulturtillgång

I ett nytt samarbete ska operaföreställningar från The Metropolitan Opera (Met) göras tillgängliga för patienter och …

Läs mer

Digitalt kunskapslyft behövs för att kultur ska tillgängliggöras i vården

Digitalt förmedlad kultur främjar välmåendet hos äldre och personer med funktionsnedsättning. Samtidigt saknar vård- och …

Läs mer