Senaste nyheterna

Nytt efterlevandestöd efter självmord

Sorgen efter självmord är ofta mer komplicerad än annan sorg och kan kännas omöjlig att …

Läs mer

Nytt samarbete med finlandssvenska Folkhälsan

I ett nytt samarbete ska Betaniastiftelsen och Folkhälsan mötas kring frågor som rör livskvalitet i …

Läs mer

Palliation ABC utbildar vård- och omsorgspersonal över hela Sverige

Över 23 000 personer har gått webbutbildningen Palliation ABC. Det gör utbildningen till den största …

Läs mer

Närståendestöd på polska, kurdiska och bosniska/kroatiska/serbiska

Vi släpper ytterligare fyra översättningar av närståendehäftet ”Till dig som är närstående” – på polska, …

Läs mer