Senaste nyheterna

Firar 120 års erfarenhet i vård och omsorg!

120-årsjubileet uppmärksammas på fler sätt! Vi satsar på jämlik tillgång till närståendestöd. Häftet ”Till dig …

Läs mer

Ny studie om betydelsen av digital kulturtillgång

I ett nytt samarbete ska operaföreställningar från The Metropolitan Opera (Met) göras tillgängliga för patienter och …

Läs mer

Digitalt kunskapslyft behövs för att kultur ska tillgängliggöras i vården

Digitalt förmedlad kultur främjar välmåendet hos äldre och personer med funktionsnedsättning. Samtidigt saknar vård- och …

Läs mer

Tre nya översättningar av närståendehäfte

Nu släpper vi tre nya översättningar av häftet ”Till dig som är närstående” – på …

Läs mer