Senaste nyheterna

Nytt handledningsmaterial för kulturupplevelser i vård och omsorg

Kulturupplevelser förmedlade digitalt kan för vård -och omsorgspersonal bli ett redskap för daglig kulturtillgång; ett …

Läs mer

Vi förstärker profilområdet palliativ vård med vårdutvecklare

Betaniastiftelsen har anställt Petra Tegman, specialistsjuksköterska i palliativ vård och demensvård, som vårdutvecklare för att …

Läs mer

Personcentrerad vård med hjälp av digital teknik

Via ny digital teknik ska den enskilda levnadsberättelsen tillgängliggöras i det dagliga vård- och omsorgsarbetet. …

Läs mer

Digital temadag om helhetssyn i framtidens äldreomsorg

Betaniastiftelsen har tillsammans med Utbildningsradion spelat in nio föreläsningar och samtal med temat ”Helhetssyn i …

Läs mer