Senaste nyheterna

Digitalt kunskapslyft behövs för att kultur ska tillgängliggöras i vården

Digitalt förmedlad kultur främjar välmåendet hos äldre och personer med funktionsnedsättning. Samtidigt saknar vård- och …

Läs mer

Tre nya översättningar av närståendehäfte

Nu släpper vi tre nya översättningar av häftet ”Till dig som är närstående” – på …

Läs mer

Se hela människan i krisen

Se hela människan i krisen är en digital temadag om värdig vård vid sjukdom och …

Läs mer

Skärmtid till alla – tillgängliggör kultur för sjuka, äldre och personer med funktionsnedsättning

Det är en mänsklig rättighet att ”fritt delta i samhällets kulturella liv, att njuta av …

Läs mer