Kulturarenan – en värdefull resurs i omsorgen

Utbildningsdagen riktar sig till personer verksamma inom omsorgen som vill veta mer om hur digital kulturtillgång kan främja livskvalitet och välbefinnande, samt hur ett online-utbud kan användas i vardagen. Mer information inom kort.

Program

  • 10.00-16.00 Program meddelas inom kort

Anmälningsformuläret är ännu inte tillgängligt. Öppnas inom kort.

Välj utbildningstillfälle *

Annan fakureringsadress

Önskemål om specialkost

Om din anmälan inte går igenom eller om du har några frågor - skicka ett mail till oss på info@betaniastiftelsen.nu