Stöd oss

Ditt stöd till vårt arbete är något vi tacksamt tar emot.

Använd vårt bankgironummer

554-0760 och skriv Gåva och gärna ditt namn och adress.

Betaniastiftelsen är en icke vinstdrivande stiftelse, medlem i branschorganisationen Famna – för idéburen vård och omsorg, www.famna.org