Poddsamtal: “…och ni besökte mig”

Här kan du lyssna på de samtal som hör ihop med kursen “…och ni besökte mig” som arrangeras i november 2017 och februari 2018.

Christina Wåhlin, mångårig sjukhuspastor vid Karolinska sjukhuset, Huddinge och Esbjörn Hagberg, biskop emeritus och författare

Om rummets betydelse i själavården

 

 

Gunilla Löf Edberg, nationell samordnare för Jourhavande präst och Esbjörn Hagberg, biskop emeritus och författare

Själavård – möjligheter – avgränsningar – ställningstaganden i gränslandet

 

 

Lars Friedner, jurist, fd hovrättsråd och generalsekreterare vid Svenska Kyrkan:

Om tystnadsrätt och tystnadsplikt

 

 

Johan Sundelöf, överläkare, programchef vid Betaniastiftelsen

Vårdkedjan och existentiella behov

 

 

Johan Sundelöf, överläkare, programchef vid Betaniastiftelsen

Palliativ vård vid demens