Dokumentation 2015

Mötets och samtalets betydelse vid palliativ vård

Själavård som utmaning i en sekulär och psykiatriserad tid

Palliativ vårdfilosofi inom demensvården - fokus på bemötande

Suicid - ett folkhälsoproblem