Palliativ vård

Ny webbplats för utbildningsinsatser inom palliativ vård.

Betaniastiftelsen samlar utbildningsinsatser inom palliativ vård på Palliationsakademin som lanserades i mars 2017, då även boken Palliationspraktikan i tre delar släpptes.

På Palliationsakademin kan du bland annat ta del av videoföreläsningar i palliativ vård, läsa och beställa Palliationspraktikan (finns även som ljudfiler), få veta mer om vår kommande webbutbildning i palliativ vård Palliation ABC, m.m.

Beställ Palliationspraktikan här.

Lyssna på Palliationspodden här.