Press

Senaste pressmeddelande och bildbank

Ashraf Atraqchi

Ashraf Atraqchi

PRESSMEDDELANDE (BILDBANK –  LÄNGRE NED PÅ SIDAN)

Med konsten som stöd för nyanlända

Kan konst vara ett psykosocialt stöd för ensamkommande unga? I konstprojektet ”Express Yourself with Art” deltog nyanlända ungdomar i skapande aktiviteter på Kulturhuset i Stockholm. Erfarenheterna av konstnärliga aktiviteter som en resurs för ökat välmående ska nu spridas till bland annat personal vid asylboenden och pedagoger inom skapande verksamheter. Projektet genomfördes i ett samarbete mellan Betaniastiftelsen och Kulturhuset Stadsteatern genom Lava Bibliotek & Verkstad, med stöd från Folkhälsomyndigheten.

Ungdomarna, en grupp pojkar och flickor under tjugo år, kommer från bland annat Afghanistan, Eritrea, Etiopien, Irak och Syrien. Under ledning av pedagogen och konstnären Ashraf Atraqchi träffades deltagarna under två femveckorsperioder 2017 för att måla, fika och arbeta visuellt med olika material. Ashraf, som är född i Mosul i Irak, kom till Stockholm 2015 som fristadsförfattare efter att ha utsatts för hot och förföljelse som konstkritiker. Han kom tidigt i kontakt med Kulturhuset Stadsteatern och Lava Bibliotek & Verkstad och startade en kurs för ungdomar som senare kom att utvecklas till ”Express Yourself with Art”, ett samarbetsprojekt med Betaniastiftelsen.

– Vi på Betaniastiftelsen försöker se till de mest utsatta i samhället, och vilka dessa är varierar. Att göra insatser för förbättrad psykisk hälsa hos ensamkommande barn är angeläget för oss, säger Ulrika Lind som samordnat projektet på Betaniastiftelsens sida.

När hon hösten 2016 träffade Ashraf märkte de två snabbt att de hade mycket gemensamt. De ville båda hitta ett sammanhang utanför vården till stöd för ensamkommande ungdomar, som själva sällan söker sig till vården. Både Ashraf och Ulrika är övertygande om att skapande verksamhet kan stärka nyanländas möjligheter till välmående.

─ För mig började projektet med mina individuella erfarenheter. Jag vet att konst kan göra skillnad, eftersom det gjorde skillnad för mig. Här i Sverige vill jag hjälpa ungdomar i asylboenden med konst, säger .

Bilderna som kom till under workshop-tillfällena med ungdomarna visades i juni 2017 och i januari 2018 i utställningar på Kulturhuset Stadsteatern.

─ Bilderna hjälper mig att berätta om mina känslor. När man ritar, då förstår man hur man tänker om allt, säger Yasin Safdari, en av de ungdomar som deltog i Express Yourself.

Asylpsykologen Minna Forsell tror mycket på konsten och kulturens viktiga roll för nyanlända.
─ Jag tror till hundra procent att konsten och kulturen kan användas som terapeutiska verktyg. De flesta upplever möten med konst och kultur som stärkande, utvecklande och positivt för välmåendet. De bryter även isolering, vilket är en risk i den här gruppen. Jag tror att konsten många gånger har en större terapeutisk verkan än olika typer av behandlingar, säger Minna Forsell, som också intresserar sig särskilt för de existentiella frågorna inom psykisk hälsa.

Nu har Ashraf planer på hur projektet ska leva vidare och fortsätta hjälpa ungdomar att utvecklas med hjälp av konst. Betaniastiftelsen stöttar fortsatt genom att ta fram utbildningsmaterial för boendepersonal och konstpedagoger. I sommar kommer programmet att genomföras i Uppsala i kommunens regi.

– I alla insatser för ensamkommande ungdomar ägnas det mesta åt att hjälpa dem som grupp och att skapa strukturer. Men detta är också begåvade, kloka människor som har kraft i sig själva om de bara får fatt på den. Där kan vi, förhoppningsvis, fylla en lucka vad det gäller psykisk ohälsa i Sverige. Skapande verksamhet är ett sätt att nå sig själv och sina uttryck, säger Ulrika Lind.

 

FILM:
Här kan du se två korta filmer om projektet:
https://vimeo.com/252718795

https://vimeo.com/227698947

 

Fakta om Express Yourself with Art
Express Yourself with Art genomfördes under 2017 som ett samarbetsprojekt mellan Betaniastiftelsen och Lava Bibliotek & Verkstad/Kulturhuset Stadsteatern i Stockholm, med stöd från Folkhälsomyndigheten. Ett 30-tal ungdomar från främst Afghanistan, Irak, Eritrea och Etiopien medverkade, mest pojkar. Projektet ledde till ny kunskap om hur målgrupperna kan komma i kontakt med konstnärliga aktiviteter som resurs för ökat välmående, samt hur pedagoger inom skapande verksamheter kan se och möta psykisk ohälsa.

 

Betaniastiftelsen är en icke vinstdrivande stiftelse som utifrån en helhetssyn på människan bedriver verksamhet inom tre profilområden: palliativ vård, kriskommunikation och existentiell hälsa. Målgrupper är sjuka, närstående och vårdpersonal, men även andra individer och grupper som behöver stöd. Stiftelsen är medlem i Famna – Riksorganisationen för idéburen vård och omsorg.

För mer information vänligen kontakta:
Ulrika Lind, Utvecklingschef, Betaniastiftelsen

E-post: ulrika.lind@betaniastiftelsen.nu
Telefon: 076-788 28 53
www.betaniastiftelsen.nu

Ashraf Atraqchi. Foto: Betaniastiftelsen/Anna Tärnhuvud.

Niad, 17 år från Afghanistan. Foto: Betaniastiftelsen/Anna Tärnhuvud.