Anställda och styrelse

Anställda

Anders Andersson

Direktor

anders.andersson@
betaniastiftelsen.nu
tel: 070-5813109

Johan Sundelöf

Programchef

johan.sundelof@
betaniastiftelsen.nu
Tel: 070-269 03 06

Ulrika Lind

Utvecklingsansvarig Existentiell hälsa

ulrika.lind@
betaniastiftelsen.nu
Tel: 076-788 28 53

Betaniastiftelsens styrelse (ordinarie ledamöter)

Aino Fianu Jonasson

docent/läkare, styrelsens ordförande

Lars-Erik Nordby

forstander för Betanien i Norge

PG Persson

civilekonom/MBA

Ulla Burman

leg. sjuksköterska, f.d. vd för Sapientia utvecklingscenter för vård och omsorg

Malin Ljungdahl

psykiater, överläkare på Modum Bads psykiatriska sjukhus i Norge.

Dan Svanell

director vid Hallvarsson&Halvarsson

Betaniastiftelsens styrelse (suppleant)

Ulla Söderlind

f.d. Medicinskt ansvarig sjuksköterska i Stockholms stad

Karin Wiborn

generalsekreterare i Sveriges Kristna Råd, tidigare missionsföreståndare i Svenska Baptistsamfundet.