Uppdrag

Betaniastiftelsen är en icke vinstdrivande stiftelse som utifrån en helhetssyn på människan bedriver verksamhet inom tre profilområden: palliativ vård, kriskommunikation och existentiell hälsa. Målgrupper är sjuka, närstående och vårdpersonal, men även andra individer och grupper som behöver stöd. Stiftelsen är medlem i Famna – Riksorganisationen för idéburen vård och omsorg.

Välkommen att läsa mera om stiftelsens verksamhet inom de olika profilområdena samt vår historia.

Betaniastiftelsens stadgar