Medverkan i Nationella konferensen i palliativ vård

2018-03-21

Medverkan i Nationella konferensen i palliativ vård

Läs mer
Ökad kunskap om psykisk ohälsa hos konstpedagoger

2018-03-19

Ökad kunskap om psykisk ohälsa hos konstpedagoger

Läs mer
Kulturarenan på Åland

2018-03-19

Kulturarenan på Åland

Läs mer
Ett stort antal har redan slutfört Palliation ABC

2018-03-09

Ett stort antal har redan slutfört Palliation ABC

Läs mer
Inspirationsdag om kulturtillgång på nätet

2018-02-15

Inspirationsdag om kulturtillgång på nätet

Läs mer
Själavård utanför sjukhusmiljön – avslutad utbildning

2018-02-12

Själavård utanför sjukhusmiljön – avslutad utbildning

Läs mer
Nu lanseras Pallation ABC

2018-02-05

Nu lanseras Pallation ABC

Läs mer
5:e nationella konferensen i palliativ vård 2018

2018-01-26

5:e nationella konferensen i palliativ vård 2018

Läs mer
Utställning öppnar 13/1: Express Yourself with Art 3.0

2018-01-11

Utställning öppnar 13/1: Express Yourself with Art 3.0

Läs mer
Workshop om nationella webbutbildningar

2017-12-11

Workshop om nationella webbutbildningar

Läs mer
Äldre inlägg