2018-02-15

Inspirationsdag om kulturtillgång på nätet

I april anordnar vi en inspirationsdag på Konserthuset i Stockholm för dig som arbetar inom omsorgen. Här kan du läsa mer om dagen och anmäla dig.