2017-09-21

Inspelning av samtal om själavårdens rum

Nu spelar vi in en serie samtal som en del av kursen ”…och ni besökte mig” – en utbildning med inriktning på själavård bland sjuka i hemmiljö.

Först ut var ett samtal mellan Esbjörn Hagberg, biskop emeritus med lång erfarenhet som församlingspräst och själavårdslärare, och Christina Wåhlin, sjukhuspastor vid Karolinska universitetssjukhuset Huddinge. Dialogen handlar om rummets betydelse i själavården.

Kursen ges i Härnösand, Stockholm och Jönköping i november 2017. Läs mer om utbildningen här.