2017-10-06

Fotografering till Palliation ABC

I januari lanseras Betaniastiftelsens webbutbildning i allmän palliativ vård – Palliation ABC.

På Hospice, Palliativt centrum i Uppsala, fotograferar Yanan Li just nu statister som spelar sjuka och närstående i webbutbildningen Palliation ABC. Statisterna kommer bl a från Höstprimörerna, en amatörteaterförening för seniorer i Stockholm. Yanan Li är bland annat verksam på Svenskt Demenscentrum som engagerats för att i samarbete med Betaniastiftelsen utveckla Palliation ABC.

Vi är mycket glada för samarbetet.