Senaste nyheterna

Ett stort antal har redan slutfört Palliation ABC

Vår nya webbutbildning lanserades den 5 februari. Under de första fyra veckorna slutförde 584 personer …

Läs mer

Inspirationsdag om kulturtillgång på nätet

I april anordnar vi en inspirationsdag på Konserthuset i Stockholm för dig som arbetar inom …

Läs mer

Själavård utanför sjukhusmiljön – avslutad utbildning

I början på februari avslutades utbildningen “…och ni besökte mig” som har genomförts vid tre …

Läs mer

Nu lanseras Pallation ABC

Palliation ABC är en avgiftsfri webbutbildning i allmän palliativ vård som har utvecklats av Betaniastiftelsen …

Läs mer