Senaste nyheterna

Uppstart forskningsprojekt om betydelsen av digital kulturtillgång för välbefinnande

I början av juni startade förberedelserna inför det forskningsprojekt som ska undersöka betydelsen av digital …

Läs mer

“Livssmärta eller psykisk sjukdom?” Temadag om ungas psykiska ohälsa 13 nov i Sigtuna

“Psykisk ohälsa bland barn och unga vuxna – livssmärta eller psykisk sjukdom?” har vi kallat …

Läs mer

Medverkan vid Svenska demensdagarna i Malmö

Betaniastiftelsens Johan Sundelöf var inbjuden som föreläsare vid Svenska demensdagarna på Malmömässan den 24-25 maj …

Läs mer

Konsten att rädda liv – fullsatt på Lilleskog i Alingsås

Självmord är ett omfattande folkhälsoproblem i Sverige liksom övriga världen. Att rädda liv handlar ofta …

Läs mer